Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media online felületeinek regisztrált felhasználói számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 30/552-5011
Mail: [email protected]

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: [email protected]

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
PPH Media által működtetett online portálok hírleveleihez és zárolt tartalmaihoz való hozzáférés, a portálok és a hírlevelek tartalmainak megjelenítése a regisztrált felhasználók számára Facebook hírfolyamban.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
• Adatfeldolgozók:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Serverside Kft., 2624 Szokolya, Kolozsvári u. 17.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés létrejötte meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Nem a felhasználó által rendelkezésre bocsátott további személyes adatok

Az érintett személyes adatok kategóriái:
- Hírlevél megnyitása, hírlevélben szereplő link megnyitása

A személyes adatok forrása:
- A hírlevélben szereplő, képek letöltésére szolgáló linkre, továbbá a hírlevélben található más linkekre történő kattintás.

Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.

Kérjük tekintse meg a PPH Media weboldalainak látogatói számára készült adatkezelési tájékoztatót is.

Tájékoztatás cookie-k használatáról

Cookie neve Cookie-t elhelyező oldal Leírás Élettartam Cél

auth._refresh_token.local

kreativ.hu

Felhasználó azonosító token létezését igazoló cookie

Amég a felhasználó az oldalon tartózkodik

Felhasználó azonosítása

auth._token.local

kreativ.hu

Felhasználó azonosító token

Amég a felhasználó az oldalon tartózkodik

Felhasználó azonosítása

auth.customer_id

kreativ.hu

Vásárló azonosító

Amég a felhasználó az oldalon tartózkodik

Felhasználó azonosítása

auth.job_ad_package

kreativ.hu

Álláshirdetés feladás kódolt azonosítója

Amég a felhasználó az oldalon tartózkodik

Felhasználó azonosítása

A cookie-k a böngésző Előzmények menüpontjában bármikor törölhetők.

 

Budapest, 2023. szeptember 25.